• Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo , projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
  JAN PAWEŁ II
 • Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
  ERNEST HEMINGWAY

O nas

Nasza firma powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań zarówno dzieci i osób starszych oraz ich bliskich (rodziców, członków rodziny).

Świadcząc profesjonalne usługi przez kompetentne, doświadczone i godne zaufania osoby chcemy kompleksowo wspierać najważniejszą komórkę społeczną jaką jest RODZINA

Profesjonalna kompleksowa opieka nad starszymi ludzmi i nad dzieckiem

 

Dzisiejsze realia rynku, sytuacja gospodarcza powoduje, iż rodzice coraz bardziej kładą nacisk na wszechstronne wykształcenie dziecka i lepszy start w przyszłość. Rozwój ten można osiągnąć poprzez współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną guwernantką/tem, która pracując indywidualnie z dzieckiem w domu po lekcjach, poświęci mu czas, którym rodzice nie dysponują z uwagi na wykonywaną  pracę zawodową, często do późnych godzin popołudniowych.

W przypadku osób starszych często jest tak, że rodzina, najbliżsi  nie są w stanie zapewnić im niezbędnej opieki, w związku z tym pomoc opiekuna wydaje się wręcz niezbędna. Eksperci zwracają uwagę, że najlepszym miejscem dla seniora jest jego własny dom. Nasi opiekunowie będą mogli  udzielić pomocy w określonych godzinach, na cały dzień, a nawet z zamieszkaniem, o ile jest taka potrzeba.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodziców jak i bliskich osób starszych oferujemy Państwu nasze usługi  świadczone profesjonalnie i na najwyższym poziomie.

 1. Proces rekrutacji guwernantek/opiekunów osób starszych

 • Kandydat do pracy wypełnienia formularz rekrutacyjny, weryfikowane są jego referencje, wykonuje test kompetencyjny sprawdzający predyspozycje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie.
 • Podczas procesu rekrutacji pracownik będzie zapraszany do siedziby Agencji , w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów i przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty o których mowa to;

   -CV

     -list motywacyjny

    -referencje od poprzednich pracodawców

    -świadectwa pracy

    -świadectwo ze szkoły/dyplom uczelni/informacje o aktualnym miejscu pobierania

    -dyplomy/certyfikaty ukończenia specjalistycznych kursów

    -dokumenty potwierdzające tożsamość oraz miejsce zamieszkania

    -zaświadczenie o niekaralności

 •  Kandydaci na stanowisko Guwernantki/Opiekuna osoby starszej  będą przechodziły dwu–etapowe rozmowy kwalifikacyjne, na których zostają poddane ocenie psychologa stale współpracującego z firmą. Badane będą przede wszystkim  kompetencje psychologiczno - społeczne. Tylko kandydaci, którzy otrzymali bardzo dobrą opinię psychologiczną będą brani pod uwagę w dalszym procesie rekrutacyjnym. Dzięki temu następuje wstępna selekcja i odrzucenie osób nie mających predyspozycji do pracy w charakterze guwernantki/ opiekuna osoby starszej.

Osoby spełniające kryteria Agencji związane z pracą w domach prywatnych rejestrowane są w Bazie Agencji, gdzie znajdują się tylko sprawdzone osoby.

 

2. Współpraca z rodzinami

 • Klient wypełnia formularz  dla osób poszukujących guwernantek/opiekunów osób starszych

Ma on służyć weryfikacji potrzeb i wymagań rodziców i osób szukających opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną. Najważniejsze informacje, jakie powinien zawierać to:  dyspozycyjność (kilka godzin  codziennie, kilka godzin parę razy w tygodniu, codziennie przez cały tydzień), kompetencje (wykształcenie, kursy, uprawnienia, umiejętności, doświadczenie, referencje, prawo jazdy kat. B),  zakres obowiązków, informacje dotyczące dziecka /osoby starszej (wiek, stan zdrowia, okres na jaki  ma być zatrudniona), dane kontaktowe

 • Spotkanie w siedzibie Agencji w celu  uzgodnienia szczegółów dotyczących zlecenia
 • Selekcja – Przeprowadzenie wieloetapowego procesu rekrutacji (analiza nadesłanych aplikacji, sprawdzenie referencji, szczegółowa rozmowa indywidualna, ocena psychologiczna osobowości i predyspozycji potrzebnych do pracy z dziećmi jak i z osobami starszymi , przeprowadzenie testów psychologicznych).
 • Przedstawienie kandydatów – Osobiste spotkanie z kandydatami i rodzinami (najlepiej w miejscu, gdzie będzie sprawowana opieka nad dzieckiem tj. w domu rodziny)
 • Akceptacja kandydata  – Spośród 2- 3 kandydatów zlecający wybiera tego, którego zatrudnia Agencja.
 • Podpisanie umowy z Agencją przez klienta oraz guwernantkę/opiekuna.

Co świadczy o bezpieczeństwie naszych usług?

 • Nie tylko rekrutujemy nasze guwernantki i opiekunów, ale również zatrudniamy, co stanowi dla Państwa gwarancję bezpieczeństwa, gdyż odpowiedzialność za opiekę spoczywa na nas. 
 • Guwernantka lub opiekun osoby starszej są zatrudniani przez „CARE & LEARN”,  nie muszą martwić się Państwo  rozliczeniami guwernantek lub opiekunów  w US i ZUS-ie , ponieważ odbywa się to przez naszą firmę. 
 • W trakcie rekrutacji wymagamy od przyszłych kandydatów zaświadczenia o niekaralności. 
 • Zarówno guwernantki jak i opiekuni seniorów posiadają ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy. 
 • Kompetencje psychologiczno-społeczne przyszłych pracowników będą badane przez psychologa stale z nami współpracującego.

 

Guwernantki

Guwernantki to osoby, które w odpowiedzi na specjalne oczekiwania troskliwych rodziców świadczą profesjonalną opiekę nad dzieckiem połączoną z wszechstronną edukacją w domowej atmosferze.

 

To osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, ogromne doświadczenie oraz niezbędną wiedzę konieczną w przypadku wychowywania i kształcenia dzieci. Uzupełniają wiedzę dziecka nabytą w przedszkolu lub szkole, przyczyniając się do jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Posiadające wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki i biegle posługujące się, co najmniej jednym językiem obcym.

Guwernantki ucząc dziecko oraz właściwie spędzając wolny czas, zadbają o jego zdrowie fizyczne i psychiczne, będą wspomagać rozwój emocjonalny, rozwijać talenty ,kształtować kreatywnego, poszukującego człowieka, a postawy i nawyki przekazane dziecku, rozwiną się i zaprocentują w życiu dorosłym. Usługi świadczone przez guwernantki będą kompleksowe - to znaczy oprócz wiedzy przekazywanej dziecku w domowej atmosferze będą one otoczone fachową opieką , będą wychowywać i kształtować w młodym człowieku najważniejsze wartości, którymi będzie się kierował w życiu dorosłym.

Usługi różnią się od zwykłych korepetycji indywidualnym podejściem do dziecka- innym niż w szkole. Wychodząc poza ramy programu realizowanego w szkole - dzieci wybitnie zdolne będą miały możliwości rozwoju swoich umiejętności, natomiast dzieci mające braki w edukacji, będa mogły je wyrównać. 

Głównym założeniem misji tych usług jest scalenie rodziny- pomoc zapracowanym rodzicom w zapewnieniu opieki , a przede wszystkim ciągłe motywowanie dziecka  do osiągnięcia celu (np.dobrze napisanego sprawdzianu, testu czy egzaminu).

 

Agencja Guwernantek " CARE & LEARN " w ramach świadczonych usług zapewnia: 

 • odbieranie dziecka z przedszkola lub szkoły,
 • pomoc w odrabianiu pracy domowej i przygotowaniu do zajęć szkolnych,
 • naukę czytania i pisania dla najmłodszych dzieci,
 • nauka języka obcego (np. języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego etc.),
 • nauczanie indywidualne (korepetycje - przygotowywanie do sprawdzianów, egzaminów np. szóstoklasisty, gimnazjalnego, matury etc.),
 • zajęcia artystyczne (nauka gry na instrumencie muzycznym, nauka śpiewu, taniec , plastyka, fotografia, zajęcia aktorskie), 
 • zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej z wykorzystaniem nowoczesnych programów do rozwoju pamięci oraz ćwiczenia koncentracji ,
 • naukę i wpajanie zasad zdrowego odżywiania (poprzez np. wspólne przyrządzanie posiłków),
 • naukę i wpajanie zasad savoir-vivre (np. w formie odgrywania ról i zabaw),
 • poszerzanie zainteresowań dziecka ( rozwijanie wspólnych pasji - hobby) ,
 • aktywne wspólne spędzanie wolnego czasu (uprawianie dyscyplin sportowych,rozwijanie wspólnych pasji)oraz uczestniczenie w wychowywaniu i kształtowaniu wartości młodego człowieka, motywowanie do nauki i osiągania sukcesów.

Opieka seniorów

Opiekuni seniorów to osoby, które są dużym, wręcz niezastąpionym wsparciem zarówno dla bliskich jak i samych osób starszych.

Poprzez towarzyszenie osobie starszej i spędzanie z nią wolnego czasu aktywizują i mobilizują  seniora oraz utrzymują  jego samodzielność jak najdłużej.

Osoby starsze potrzebują przede wszystkim obecności drugiego człowieka, wsparcia w codziennych czynnościach, zwłaszcza takich , które wymagają wysiłku i ruchu – zakupy, sprzątanie, gotowanie. W przypadku osób schorowanych potrzebna jest stała opieka z pielęgniarską włącznie.

Wychodząc naprzeciw osobom starszym nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z opieką nad nimi.  Jest to rozwiązanie, które jest kompromisem pomiędzy fachową opieką świadczoną przez zamknięte ośrodki pomocy, a zatrudnieniem do pomocy domowej osoby z zewnątrz, która nie ma profesjonalnego przygotowania.  Gwarantujemy połączenie kompleksowej opieki w wykonaniu osób doświadczonych i wykwalifikowanych wraz z możliwością użytkowania własnego mieszkania. 

Nasze  usługi oferujemy w domu podopiecznych. Staramy się, by każdy z nich mógł prowadzić dokładnie takie życie, do jakiego jest przyzwyczajony. Jesteśmy nie tylko ich opiekunami, ale też przyjaciółmi – wiemy, jak ważna jest kondycja psychiczna każdego człowieka, zwłaszcza takiego, który z każdym dniem staje się coraz bardziej bezradny.

Wiemy również, jak istotne jest zapewnienie najbliższym  godziwego życia w jesieni życia, które z jednej strony potrafiłoby zagwarantować poczucie wolności i samodzielności, z drugiej zaś dawałoby bezpieczeństwo i pomoc w każdej sytuacji. Dzięki podpisaniu umowy mają Państwo pewność, że osoba , z którą zostanie chory jest profesjonalną i odpowiedzialną opiekunką, która zadba o jego bezpieczeństwo i komfort.

Każdy dom jest inny, każda rodzina ma własne zwyczje, a każdy domownik odrębny styl życia i osobiste nawyki.

Szanujemy indywidualność Klientów. Oferta domowej opieki powstaje na podstawie zebranych informacji i propozycje omawiamy indywidualnie  z Klientem, ustalając ostateczny zakres usług, stanowiący integralną część umowy.

Dzięki naszym usługom każdy senior może zachować swoją niezależność bez świadomości, że staje się ciężarem dla swoich bliskich.

W ramach usług świadczonych przez naszych opiekunów zapewniamy:

 • pomoc w codziennych czynnościach domowych (sprzątanie mycie naczyń, gotowanie, pranie, prasowanie, zmiana pościeli ect.),
 • czynności pielęgnacyjne,
 • załatwianie spraw starszej poza jej domem (  np. opłacanie rachunków, realizowanie recept, zakupy),
 • organizowanie wolnego czasu, dbając o jego kondycję psychofizyczną,
 • inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Wychowywać to KOCHAĆ I WYMAGAĆ

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla rodziców

„Wychowywać to KOCHAĆ I WYMAGAĆ”

                                                    

Warsztaty umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” wg programu A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły” to cykl zajęć warsztatowych, służących rozwijaniu konkretnych umiejętności i kompetencji wychowawczych i nawiązywaniu głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w cotygodniowych spotkaniach rodzice mają możliwość:

 • wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem
 • doświadczyć, poznać i zrozumieć świat uczuć własnych oraz dziecka
 • poznania nowych sposobów reagowania na zachowanie dzieci eliminujących agresję, niechęć, negatywizm i rywalizację
 • wzbogacić swoją wiedzę z zakresu rozwoju potrzeb dziecka, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka, zagrożeń i czynników ryzyka
 • poszerzyć samoświadomość własnych celów wychowania

  

Szkolenia wychowawcze dla rodziców

Tematyka spotkań obejmuje:

 • naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, stawianie jasnych granic i wymagań,
 • motywowanie dziecka do współdziałania i współpracy,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, wspólne rozwiązywanie konfliktów i problemów,
 • poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
 • wspieranie samodzielności dziecka,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka poprzez stosowanie pochwały opisowej,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole,
 • redukowanie zazdrości, rywalizacji i agresji między rodzeństwem.
Informacje i umiejętności zdobyte na warsztatach można wykorzystać zarówno opiekując się własnym dzieckiem, prowadząc pracę wychowawczą w szkole i placówkach wychowawczych, jak również w relacjach społecznych w naszym życiu osobistym i zawodowym.
 
Warsztaty są adresowane do rodziców dzieci w każdym wieku!
 
Warsztaty oparte są na sprawdzonym programie promowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN. Zajęcia prowadzone od kilkunastu lat w całej Polsce przez przeszkolonych i wykwalifikowanych trenerów. 
Program warsztatów został opracowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej i działa pod jego opieką merytoryczną.
 
Czas trwania : Cykl 6 warsztatów odbywających się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwających 3 godziny każdy.
 
Koszt uczestnictwa: 50zł/osoba/ 1 warsztat ( całkowity koszt- 300 zł łącznie 6 warsztatów )
 
Rozpoczęcie warsztatów po zebraniu się grupy co najmniej 12 osób.
 
Osoba prowadząca: Pani Małgorzata Kula– absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, oligofrenopedagog,  socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe  w pracy pedagogicznej,w tym z osobami niepełnosprawnymi oraz praktykę w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, rodziców, uczniów i kadry kierowniczej.
 
Zapisy: biuro@careandlearn.pl lub  pod nr tel. 605 575 406
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
WSPARCIE DLA RODZIN

 

Praca - Guwernantka i Opiekun osób starszych

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś  pracować jako guwernantka/guwernant  lub  opiekun/ka osób starszych

jesteś osobą kompetentną, komunikatywną, odpowiedzialną, kreatywną, pełną ciepła

i posiadasz odpowiednie doświadczenie zawodowe - Zgłoś się do nas!

Na Twoje zgłoszenie czekamy pod adresem e-mail: biuro@careandlearn.pl bądź numerem tel. 605 575 406,  lub wypełnij poniższy formularz.

Guwernantka - wymagania

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie pedagogiczne ( matematyka, język polski, historia, fizyka, biologia, chemia) oraz filologiczne ( angielską, chińska, francuska, iberyjska, germanistyka) ,
 • jesteś aktywnym lub nieaktywnym nauczycielem,
 • dodatkowo posiadasz umiejętności: gry na instrumencie muzycznym, sportowe, artystyczne, kulinarne, fotograficzne,
 • umiejętność pracy z dziećmi oraz motywowania do nauki i osiągania sukcesów,
 • poparte sukcesami udokumentowane doświadczenie w nauce dzieci i młodzieży ( przygotowywanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych),

Jeśli jesteś osobą:

 • dyspozycyjną,
 • odpowiedzialną
 • pozytywnie nastawioną i zaangażowaną
 • z wysoką kulturą osobistą

Zapraszamy Cię do współpracy

Opiekun seniora - wymagania

Jeśli posiadasz:

 • doświadczenie w opiece nad osobami chorymi lub w podeszłym wieku
 • ukończony kurs poparty dyplomem w kierunku opiekun DPS, opiekun medyczny lub asystent osoby niepełnosprawnej
 • kurs pierwszej pomocy

Jeśli jesteś osobą:

 • dyspozycyjną,
 • odpowiedzialną
 • rzetelną
 • cierpliwą oraz życzliwą wobec podopiecznych

Zapraszamy Cię do współpracy

Profesjonalna opieka dzieci i osób starszych

Zapraszamy do kontaktu

 

 

Działamy na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
Zapytania prosimy kierować na adres biuro@careandlearn.pl lub przez wypełnienie formularza kontaktowego.

 

AGENCJA GUWERNANTEK " CARE & LEARN" 

ul. Słocińska 70

35-330 Rzeszów

 

NIP:8133124231
REGON: 181144106

tel. 605 575 406
e-mail: biuro@careandlearn.pl 

 

Agencja Guwernantek "CARE & LEARN" posiada Certyfikat Marszałka Województwa Podkarpackiego potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 11266 co świadczy o pełnej legalności naszej firmy.